Etiketter

butikktips (55) Elgseter (314) Ferie (117) hund (876) Hverdag (483) interiør (115) jakt (238) Jul (301) Krokskogen (237) mat (447) Matauk (62) new York (153) oppskrift (199) Reise (227) restauranttips (125) Salat (22) Saus (9) suppe (7) Tilbehør til vilt (6) Tips (49) Viltoppskrift (13) vinterpalasset (260)

tirsdag 23. august 2016

Skadefelling


 Siden Spekedalen er prioritert beiteområde* foregår det i disse dager skadefelling på to ulver i området. Det ble felt en ulv der for noen uker siden, men man innså raskt at det var flere der og da kom det også igang ny skadefelling.  Til reinsjakten fikk reinsjegerne mulighet til å registrere seg for å delta i fellingen, og det er selvsagt gjort. Sauene er hentet ned, så nå spørs det om fristen for fellingen utvides når den går ut i dag...  Siden det er hun og han er det fort gjort at de har etablert seg med full familie til neste beitesesong starter... Og blir de der over vinteren, må vi regne med kraftig nedgang i reinsstammen også. Ulv i reinområdet på vinteren er dårlig nytt for tilveksten på grunn av stresset simlene utsettes for, da kaster de lett kalven..
I løpet av en kort periode i sommer har ulven skadet 4-500 sauer så mye at de enten har dødd av det eller (de fleste) har blitt skadet så mye at de har blitt avlivet i etterkant. En jeg snakket med i helgen hadde fått skadet/drept 25-30 sauer, alle i løpet av et angrep.

Edit.: Skadefellingen har i første omgang blitt utvidet med en uke! Med andre ord til og med 30.8.*Prioritert beiteområde er de deler av en forvaltningsregion hvor rovviltnemnden ikke ønsker etablering av yngling av rovvilt, og områder hvor beitedyr følgelig skal gis tydelig prioritet fremfor rovvilt. I prioriterte beiteområder skal rovviltforvaltningen, praktisere en lav terskel for tillatelse til uttak av rovvilt for å avverge skade på husdyr og tamrein. Stortinget forutsetter at rovviltforvaltningen skal utøves på en slik måte at det ikke er behov for beitenekt etter dyrevelferdsloven i prioriterte beiteområder. Stortingets forutsetning innebærer at rovviltforvaltningen har et betydelig ansvar for å begrense skade på og tap av beitedyr til rovvilt i prioriterte beiteområder. Departementet legger derfor til grunn at Mattilsynet, som hovedregel, ikke skal fatte vedtak overfor dyreeier om forbud mot bruk av utmarksbeite p.g.a. fare for rovviltangrep i slike områder.Dersom det skulle oppstå en fare-/tapssituasjon som etter Mattilsynets vurdering tilsier at pålegg om akutt nedsanking ville være aktuelt, og rovviltforvaltningen etter anmodning fra Mattilsynet ikke iverksetter nødvendige tiltak for å muliggjøre raskt)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar